Ria van Nistelrooij - 19/04/2017

Onderzoek kinderen in armoede

Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog. Het gaat om 12% van alle kinderen in Nederland.
In het advies Opgroeien zonder armoede stelt de SER dat armoede onder kinderenbestreden moet worden. Alle kinderen moeten een beroep kunnen doen op voorzieningen
die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede. Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft.

Over deze laatste groep, kinderen van werkende arme ouders zou ik het willen hebben. In mijn driejarig onderzoek ‘Speelruimte’ heb ik gekeken hoe de participatie van de kinderen zich ontwikkelt in veertien gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Het onderzoek werd gedaan van 2014 tot 2016.

Belangrijkste conclusie is dat er weliswaar soms wat meer speelruimte is in het budget, maar dat het slechts één gezin lukt in die drie jaar aan de armoede te ontsnappen. De anderen blijven zitten in het beperkte kader van een te krap inkomen en vaak schulden waardoor zij niet voldoende geld hebben om de bestedingen voor hun kinderen te kunnen doen en gebruik moeten maken van aanvullende steun. Dit leidt tot afhankelijkheid en materiële en sociale deprivatie.


Grote afstand tot de arbeidsmarkt

Van de ondervraagde ouders en ouderparen uit het onderzoek, hebben acht een uitkering vanuit de participatiewet en twee hebben een WAJONG-uitkering.
Belemmeringen zoals psychische of lichamelijke klachten, extra zorg voor kinderen, weinig opleiding of allochtoon zijn en een grote afstand tot de arbeidsmarkt,
maken dat deze ouders niet of moeilijk aan het werk kunnen komen.

Er worden hier en daar door de gemeente wel activeringstrajecten ingezet maar die sluiten niet goed aan bij de situatie waarin de ouders zitten. De trajecten houden te weinig rekening met hun eigen plannen, mogelijkheden en belemmeringen. Door niet gedekte kosten van bijvoorbeeld vervoer, kosten van een eigen bedrijf en kosten van kinderopvang, is de kans groot dat ouders ondanks werk in de armoede te blijven.

Vier ouders of ouderparen hebben inkomen uit werk. Hoe ziet dat eruit?
Lees de rest van Ria’s column hier.

Stichting De Vonk © 2017 | Alle rechten voorbehouden

Geregistreerd als algemeen nut beogende instelling