Nieuws

Minisymposium Armoede en Kinderen 31 mei

Stichting De Vonk organiseert op woensdag 31 mei 2017 een minisymposium over armoede en kinderen. Dit vindt plaats in De Harmonie, Stationsstraat 26 te Tilburg.

Op deze ochtend zal Ria van Nistelrooij, projectmedewerker en onderzoeker bij De Vonk de resultaten presenteren van haar driejarige onderzoek naar de ontwikkeling van de participatie
van kinderen en jongeren uit 14 arme gezinnen verspreid over 5 gemeenten.

Staatssecretaris Mw. Jetta Klijnsma zal het rapport in ontvangst nemen en een reactie geven op het onderzoek.
De 2e spreker is Mw. Elize Lam. Zij is de auteur van het boek ‘Risicokind of evenwichtskunstenaar, kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie’.

Hierna is er een workshopronde. U kunt een keuze maken uit de onderwerpen:

  1. Sociale Uitsluiting
  2. Beleving van armoede
  3. Kindgericht Armoedebeleid

De ochtend begint om 9:30 en duurt tot 12.45 uur.

Aanmelden kan tot 22 mei bij het secretariaat van Stichting De Vonk. Geef uw 1e en 2e keuze voor de workshop door.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Hieronder vindt u de definitieve uitnodiging, de achtergrondinformatie over sprekers en workshops en een routebeschrijving.

Uitnodiging 31 mei

Achtergrondinformatie 31 mei

Routebeschrijving 31 mei

Werk in uitvoering april 2017

We nodigen je van harte uit voor een nieuwe ontmoetingsbijeenkomst voor
professionele en vrijwillige werkers in de diaconie.
Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 april van 13:00 tot 15:30.
Voor informatie over het programma en de locatie kun je
de gehele uitnodiging bekijken.

Nieuwsbrief Doen en Meedoen december 2016

Onze nieuwsbrief Doen en Meedoen is er weer!
Met tips en informatie voor mensen die bezig zijn met kinderen in armoede.
Lees hem hier.

Ondertekening Zeeuws Pact tegen armoede onder kinderen en jongeren

Op 17 oktober vond in de raadszaal in Goes
de ondertekening van het Zeeuws Pact plaats.
Dit jaar werd het Pact ondertekend door de Alpha scholengroep,
de Nobego scholen en Kinderopvang Walcheren.
Marjolein schreef vorig jaar het Pact en vertelde in Goes over het belang van samenwerken en de inspraak van kinderen en jongeren bij het maken van beleid. Kinderen van de scholengroepen gingen in gesprek met de ondertekenaars van vorig jaar. Dit leverde een levendige discussie op en kwamen er al mooie initiatieven voorbij. Ook was er de prijsuitreiking van de posterwedstrijd die voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen was uitgezet. De winnaressen hadden zich goed verdiept in het thema en konden in hun eigen woorden perfect aandacht vragen voor de kinderen en jongeren die hulp nodig hebben.

prijsuitreikingkids

marjoleinvingers

Armoede is niet sexy: debat over armoede bij jongeren

armoede-is-niet-sexy

Nieuw bestuurslid gezocht!

Stichting De Vonk heeft ruimte in het bestuur voor een nieuw bestuurslid.
We zijn op zoek naar een penningmeester.
Voor meer informatie klik je hier.

Werk in uitvoering

We nodigen je van harte uit voor de ontmoetingsbijeenkomst voor
professionele en vrijwillige werkers in de diaconie.
Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2016 (13:30 tot 16:00).
Voor informatie over het programma en de locatie kun je
de gehele uitnodiging bekijken.

Cursus Rouwbegeleiding november 2016

In november organiseren wij opnieuw een cursus rouwbegeleiding voor vrijwilligers.
Deze 4-daagse cursus is bedoeld voor vrijwilligers die mensen willen begeleiden die geconfronteerd worden met rouw en verlies.
Aanmelden kan via:
telefoon: 013 464 76 00
e-mail: m.mulderdoggen@stichtingdevonk.nl
Voor meer informatie over de inhoud van de cursus en
praktische zaken klik je hier.

Een goed idee voor uw parochie?

Wilt u voor uw parochie iets organiseren door en voor jongeren,
maar weet u niet precies wat u kunt doen?
Graag delen wij met u een jongerenproject van
parochie Peerke Donders ter inspiratie!

De jongerengroep Mandala en het Jongerenpastoraat
organiseerden project Regenboog:
een middag die in het teken stond van solidariteit.
Er werden in totaal 36 jonge vluchtelingen uitgenodigd en opgehaald.
Er waren verschillende workshops georganiseerd waar de gasten
en de jongeren van de parochie samen aan konden deelnemen.
Een workshop kaarsen maken en een workshop percussie.
Aan het einde van de middag heeft iedereen samen gegeten
en is er afgesloten met een viering om God/Allah te bedanken voor deze bijzondere dag.

 Taizéweekend 03042016 (53)

Burgertop Sociaal 013

Zorg, ondersteuning, jeugd, veiligheid,
werken en meedoen. Dat zijn belangrijke onderwerpen.
Ook voor mensen in de gemeente Tilburg.
Het is belangrijk dat de gemeente weet
hoe de bewoners van Tilburg over deze onderwerpen denken.

Deel je goede ideeën over hoe Tilburg socialer, zorgzamer en veerkrachtiger kan.
Kom naar de Burgertop op 23 april en praat mee over de toekomst van de Schôônste stad van ’t laand!
Meld je aan via www.burgertopsociaal013.nl

Werk in uitvoering

Op dinsdag 29 maart 2016 organiseert Stichting De Vonk een ontmoetingsbijeenkomst voor werkers in de katholieke diaconie.
Op deze dag zijn we te gast in de pastorie van H. Petrus
aan het Kerkplein 7 te Son.
U bent welkom vanaf 13:00 en het programma duurt tot uiterlijk 16:00.

U kunt zich opgeven voor deze dag, graag vóór 22 maart.
Dit kan per telefoon op 013 – 46 47 600 of per mail: secretariaat@stichtingdevonk.nl
De volledige uitnodiging leest u hier.

Marja Wittenbols wint Tilburgse Solidariteitsprijs

GroenLinks Tilburg heeft zondag 10 januari tijdens de nieuwjaarsborrel van GroenLinks en Partij van de Arbeid voor de twintigste keer de Tilburgse Solidariteitsprijs uitgereikt. Deze geweldige prijs was voor onze collega Marja Wittenbols!

De jury, bestaande uit Marjo Frenk, Hagar Roijackers, Rob van Mierlo en Paul Cornelissen, heeft uit een tiental nominaties Marja als winnaar gekozen. Ze heeft uit handen van fractievoorzitter van GroenLinks Joris Bengevoord 200 euro, een kunstwerk en eeuwige roem gekregen.

image-5612542

2015: Jubileumsymposium van De Vonk!

‘Van Vonk naar Vuur’, zo noemden wij het jubileumsymposium dat op 19 november werd gehouden in de Philharmonie in Tilburg. We vierden dat het maatschappelijk activeringswerk in Brabant en Zeeland al 40 jaar bestaat en dat dit al 10 jaar onder de naam van De Vonk gebeurt. Ook namen wij afscheid van onze directeur Tine Ansems.

Het was een heerlijk weerzien van bestuurders, professionals en vrijwilligers die het maatschappelijk activeringswerk een warm hart toedragen en met wie wij al jaren samenwerken. ‘Presentieprofessor’ Andries Baart gaf in zijn verhaal aan wat de waarde is van vrijwilligerswerk en de rol die het maatschappelijk activeringswerk heeft bij het ondersteunen hiervan. Natuurlijk is dit hun fysieke aanwezigheid en is het kapitaal dat zij voor de samenleving in geld verdienen. Maar veel meer nog zijn zij sociaal-cultureel en moreel kapitaal, hield Andries ons voor. Hun ware bekommernis, de cultuur die zij meedragen, hun normen en waarden, het ‘goede handelen’, is van onschatbare waarde in deze samenleving. Andries gaf de aanwezigen daarmee op deze druilerige novembermiddag een ‘Vonk van Hoop’ mee en een uitdaging voor het MA-werk de komende jaren.

Hierna gaf de scheidend directeur, die het vuur van de Vonk 10 jaar lang met veel inzet heeft opgestookt het ‘pookstokje’ door aan haar opvolger Christa de Wit.
Nico Peterse, voorzitter van ons bestuur, had een prachtige inleiding en ook wij als medewerkers kregen de microfoon in handen. Marja Wittenbols sprak over diaconie, Mirjam Mulder-Doggen vertelde over ons werk met vrijwilligers, Ria van Nistelrooij nam de luisteraars mee in haar ervaringen met onderzoek doen, Marjolein Borgers liet haar stem horen voor kinderen en jongeren in armoede en Tine Ansems sloot af met de ontwikkelingen in de organisatie en een blik op de toekomst.

Nieuwsbrief Doen en Meedoen december 2015

Klik op deze link voor de nieuwsbrief in PDF formaat.

Het pact tegen kinderarmoede

Pact om armoede onder kinderen en jongeren te bestrijden

Steeds meer gemeenten trekken zich de situatie van deze kinderen en jongeren aan en organiseren, samen met allerlei partners mogelijkheden waardoor ook kinderen in armoede zich volwaardig kunnen ontwikkelen. De Vonk heeft in vervolg op het kindpakket van de Kinderombudsman het PACT TEGEN ARMOEDE ONDER KINDEREN opgesteld. Iedereen kan dit pact bij ons opvragen en gebruiken om in de eigen organisatie en samen met anderen een breed pakket van voorzieningen te organiseren, zodat alle kinderen en jongeren mee kunnen doen. Wilt u het pact online bekijken? Klik dan hier.